Vad är en cyberattack?.

IT-attacker är idag ett av de stora hoten mot företag och antalet attacker ökar hela tiden. Det finns många begrepp att ha koll på - vi hjälper dig.

Relaterat

Vad är en IT-attack?

IT-attacker är idag ett av de stora hoten mot företag och antalet attacker ökar hela tiden. Cyberkriminaliteten är lukrativ och förövarna är kreativa vilket gör att angreppen hela tiden ändrar karaktär. Det finns många olika begrepp inom IT-säkerhet som kan vara bra att ha koll på – vi hjälper dig.

IT-attackerna ökar

En IT-attack, också kallad för cyberattack, är en attack på internet i bedrägligt syfte. I dag finns det flera olika former av attacker som drabbar både privatpersoner, organisationer och företag. IT-brottslighet motiveras många gånger av pengar vilket har lett till flera olika metoder för att komma åt dina besparingar.

IT-attackerna ökar stadigt och väntas växa under 2022. Fler människor, företag och organisationer använder internet vilket gör att cyberkriminella har en stor målgrupp. Syftet med IT-attackerna är olika, ofta är målet pengar och i andra fall att få ut information men det kan också handla om att påvisa säkerhetsbristen. Det finns ett stort antal olika typer av IT-attacker. Vissa är vanligare än andra, nedan går vi igenom några av de vanligaste attackerna just nu.

p

Ransomware

Ransomware, som också kallas gisslanprogram, gisslanvirus eller utpressningsprogram, är en typ av skadlig programvara vars syfte är utpressning. Sabotageprogrammet krypterar dina filer så att de inte längre blir tillgängliga. För att återfå kontrollen av datorn och dina filer kräver förövaren ofta en lösensumma.

p

Phising, nätfiske

En nätfiskeattack sker ofta genom e-postmeddelande eller meddelande på sociala medier. Du får ett meddelande som ser ut att komma från betrodda avsändare, men egentligen är det en bedragare, som ber dig dela med dig av exempelvis kreditkortsnummer eller ber dig göra en banköverföring.

p

Man-i-mitten-attack

Man-i-mitten-attack, är precis som namnet antyder, en attack där angriparen placerar sig i mitten av kommunikationen mellan två personer som ofta känner varandra. Avsändaren och mottagaren tror att de kommunicerar direkt med varandra men allt passerar genom en tredje part som kan avläsa och manipulera meddelandena.

p

Denial of Service

Denial of Service är en typ av överlastningsattacker som överbelastar systemets resurser, till exempel att ditt nätverk eller server dränks med internettrafik. Det gör att det då inte går att använda nätverket till de ursprungliga behoven.

Är du eller ditt företag utsatt för en IT-attack?

Kontakta oss om du behöver hjälp med din IT-säkerhet eller har frågor kring cyberattacker.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Jens Schelin
0140 77 07 71
jens.schelin@wisest.se