Startsida2019-10-17T11:02:38+02:00

Ett IT-bolag i framkant

Med över 80 års samlad erfarenhet inom IT arbetar Wisest tillsammans med dig för att hitta rätt IT-lösningar för din verksamhet. Vi är övertygade om att de tjänster vi erbjuder kommer underlätta och framför allt effektivisera det dagliga arbetet i er verksamhet.

Kontakta oss och upplev lösningarna!

Wisest IT-tjänster

Wise struktur

Flexibla tjänster som förenklar din vardag

Wisest IT-inventering

Wise Drift

Effektiva och trygga IT-lösningar

Wisest Mobil arbetsorderhantering

Wise Arbetsplats

Underlätta ditt dagliga arbete

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, krav och målsättningar gällande er IT, detta för att få en överblick över er IT-infrastruktur.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.

Nyheter

Våra kunder