Ett IT-bolag i framkant

Med över 80 års samlad erfarenhet inom IT arbetar Wisest tillsammans med dig för att hitta rätt IT-lösningar för din verksamhet. Vi är övertygade om att de tjänster vi erbjuder kommer underlätta och framför allt effektivisera det dagliga arbetet i er verksamhet.

Kontakta oss och upplev lösningarna!

Wisest IT-tjänster

IT-tjänster

Vi levererar IT-tjänster och IT-lösningar för din verksamhet

Wisest IT-inventering

IT-Inventering

Inventera din IT-miljö och effektivisera din verksamhet

Wisest Mobil arbetsorderhantering

Mobigo

Börja använda mobil arbetsorderhantering och tidsrapportering

Wisest Design & kommunikation

Design & kommunikation

Design för din verksamhet och Microsoft Sharepoint

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, krav och målsättningar gällande er IT, detta för att få en överblick över er IT-infrastruktur.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.

Våra referenser

“Wisest har bra kompetens och vet vad de pratar om…”

“Wisest är alltid trevliga att göra med och hjälper alltid till när det dyker upp problem. Wisest har bra kompetens och vet vad dom pratar om, ger bra input om vad som behöver göras/rekommenderas att göra i IT miljön.”

Fredrik Lennartsson, IT-Ansvarig/IT Manager – Materia AB

“Min vardag har blivit mycket enklare – tack vare ett superbra samarbete!”

“Att börja anlita Wisest som inköpskanal för våra IT-relaterade inköp var verkligen ett lyckat drag. En stor fördel är förstås snabba leveranser, men de är också helt suveräna på att finna lösningar när vi själva inte riktigt vet vad vi behöver. Min vardag har blivit mycket enklare – tack för ett superbra samarbete!”

Susanne Bergdahl – EFG

“Vi är mycket nöjda på alla fronter…”

“Wisest levererar ständigt hög kvalitet och är vår hungriga IT-partner som vi både köper in IT-chefsrollen ifrån samt kontorsmaterial och övrig IT-utrustning. Vi har ett nära samarbete där vi både diskuterar vad vi ska göra strategiskt IT-mässigt samt vilken utrustning som passar oss i vårt arbete, utifrån hur Wisest rekommenderar olika vägar att gå vad gäller tekniska frågor. Vi är mycket nöjda på alla fronter, och ser positivt på vägen framåt tillsammans med Wisest!”

Mikael Öggesjö, Ekonomichef – MiTek AB

”Ställer alltid upp när man ringer…”

”Samarbetet med Wisest har fungerat mycket bra. För oss en lokal inköpskanal för i stort sett samtliga IT relaterade inköp samt även kontorsmaterial. Ställer alltid upp när man ringer och försöker finna lösningar, vilket skapar det mervärde vi önskar.”

Staffan Palmér, IT-Ansvarig – OEM Automatic

“…inga bekymmer är för små eller för krångliga.”

“Wisest är vår snabba hjälp och support när det gäller IT-frågor. Positivt är att de finns nära till hands och alltid ger snabb återkoppling till våra ärenden. De är alltid glada och trevliga och inga bekymmer är för små eller för krångliga. Det finns alltid någon som har en lösning på våra problem oavsett om det är hårdvara eller mjukvara, IT-relaterat eller inom telefoni.”

Ewa Hagström, IT-samordnare – RESEMA AB

Våra kunder