Få ditt nätverk att växa med oss.

Tryggt, säkert och stabilt.

Infrastruktur

Infrastrukturen är kärnan i all IT-verksamhet. Den består av både fysiska och virtuella enheter samt personal och tjänster. IT-infrastrukturen är alltså de komponenter i en organisation som bidrar till att hantera, lagra, hämta, beräkna och producera data.

Eftersom organisationer och verksamheter är föränderliga är det viktigt att designa och bygga upp IT-infrastrukturen på ett flexibelt och skalbart sätt. Då blir det enkelt att både utöka och komprimera infrastrukturen vid förändringar i verksamheten. Våra tekniker är proffs på allt från brandväggar, switchar och nätverksdesign i allmänhet till VPN-uppkopplingar och WiFi. 

Säkerhet

På Wisest tycker vi att säkerhet är en självklarhet. Men att skydda din verksamhet mot cyberattacker kräver både kunskap, kompetens och tid. Vi brinner för IT-säkerhet och vill sprida kunskap om IT-hygien.

Moln & server

Egna fysiska servrar, servrar hos Wisest eller molnet? Eller en mix av alla tre? Vi hittar den bästa lösningen för era förutsättningar.

Microsoft 365

Vi har alla certifieringar och utbildningar som krävs för att vara Microsoft-partner. Deras produktportfölj är ofta svår att klara sig utan, oavsett om ni är ett hotell eller en tillverkande industri.

Digitala verktyg

Vi är återförsäljare av affärssystemet Mobigo och ärendehanteringssystemet Visma.net. Det hjälper er att göra investeringar i rätt tid och att hela tiden ha koll på exempelvis material, arbetstimmar och restider.

Extern IT-avdelning

Som er IT-avdelning sköter vi alla IT-relaterade frågor och säkerställer en fungerande och säker IT-miljö för era användare.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Anders Levin
0140 77 07 77
anders.levin@wisest.se

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Anders Levin
0140 77 07 77
anders.levin@wisest.se