IT-säkerhet, en självklarhet.

Antivirus

Att bli utsatt för virus kan både bli skadligt och kostsamt för dig och din verksamhet. Vi erbjuder en rad olika säkerhetslösningar för att säkra din IT-miljö, så att den skiljer den bra trafiken från den dåliga, det pålitliga från det opålitliga och även blockerar det obehöriga.

Vi hjälper dig med installation, övervakning och ser till att du alltid har det senaste skyddet.

SWOT-analys

Vi arbetar för att förebygga och lösa problem innan skadan är skedd. Allt börjar med en SWOT-analys av er IT-miljö, eller som det även kallas för IT-inventering, där vi kartlägger din verksamhets nuvarande IT-miljö i sin helhet. Därefter går vi igenom med dig vad som skulle kunna förbättras för att erbjuda dig rätt IT-tjänster.

Det blir allt viktigare för varje dag att få kontroll på sin IT-miljö och med rätt IT-tjänster kan du enkelt undvika problem, optimera kostnader, funktioner och säkerhet.

Patchning

Något av det viktigaste och mest grundläggande inom IT-säkerhet är att hålla sina servrar uppdaterade för att undvika att exponeras mot sårbarheter. Vi hjälper er med att applicera regelbundna säkerhetsuppdateringar.

Våra IT-tekniker håller sig uppdaterade om sårbarheter inom olika program och operativsystem så att du slipper. Innan uppdateringar appliceras på dina servrar har de självklart testats och verifierats för att undvika att de orsakar problem.

Utbildning

I takt med att hoten blir allvarligare och mer avancerade utvecklas även skydden för cyberattacker. Företagen idag blir allt duktigare på att hålla sina system uppdaterade samt att använda brandväggar och antivirussystem för att skydda sin verksamhet. Detta gör att den mänskliga faktorn har seglat upp i topp för att bli ett av det mest effektiva sättet att angripa ett företag.

Medarbetarna är företagets största attackyta och mer än hälften av alla IT-säkerhetsincidenter orsakas av den mänskliga faktorn. Okunskap är därför något som bör tas på allvar och arbeta förebyggande mot.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Anders Levin
0140 77 07 77
anders.levin@wisest.se