Integritetspolicy.

INTEGRITETSPOLICY WISEST AB
2023:1

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn omfattar bland annat vår hantering av personuppgifter vid användning av våra webbplatser och digitala kanaler, vid kommunikation med oss och i samband med användning av de tjänster som hänvisar till denna policy.
Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt, kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller den IP-adress som din enhet använder.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem omfattas av denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:
• Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra tjänster som hänvisar till denna policy.
• Kontaktperson hos en kund, potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.
• Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

Wisest AB, org.nr 559030-4530, Hörngatan 1, 573 42 Tranås, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in om dig beror på hur du interagerar med oss.Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

• Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn och personnummer.
• Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
• Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. din titel, namn på och adress till företaget eller organisationen som du tillhör
• Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster, t.ex. dina klick och besök.
• Order- och beställningsuppgifter. Uppgifter om beställd vara eller tjänst, t.ex. varan eller tjänsten, pris och leverans- eller uppdragstid.
• Betalnings- och köpuppgifter. Uppgifter om betalningar.
• Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.
• Bild- och ljudmaterial. Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. fotografi, film eller ljudinspelning.
• Utbildningsuppgifter. Uppgifter om utbildningar som du har deltagit i, t.ex. tidpunkt för utbildningen och typ av utbildning.
• Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler eller vid användning av tjänsten, t.ex. IP-adress, version av app, typ av enhet och version av webbläsare och operativsystem.
Baserat på de uppgifter som vi samlar in om dig kan vi även behandla uppgifter som härleds från dessa uppgifter:
• Köp- och orderhistorik.
• Användarbeteende på våra webbplatser, i våra digitala kanaler, tjänster och appar.
• Kundsegment eller -profil.
• Kommunikationshistorik.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från:
Dig själv
Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i våra tjänster eller appar eller deltar i en enkätundersökning.

Sociala nätverksplattformar
Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.

Samarbetspartners
Om du väljer att betala för en produkt eller tjänst via faktura eller kort, kan vi få data från våra betalningspartners för att vi ska kunna skicka fakturor, behandla din betalning och förse dig med det du har betalat för.
Vi kan också samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför en uppdragsutbildning, ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.

Allmänt tillgängliga källor
Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

Externa personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.

Informationstjänster
Vi kan samla in personuppgifter om dig från informationstjänster som vi använder, t.ex. upplysningstjänster.

Anställda och av oss anlitade personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från anställda och andra av oss anlitade personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller när dessa personer frivilligt lämnar dina uppgifter till oss.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter som du hittar om du klickar på knappen längst ner.

Hantera beställningar
När du beställer varor och tjänster hanterar vi dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. för att registrera beställningen, ta emot betalning och kommunicera med dig angående beställningen.

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

Hantera kundregister
Om du är kontaktperson för en kund som ingår i vårt kundregister använder vi dina personuppgifter för att hantera kundregistret, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson i kundregistret.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Genomföra analyser för att ta fram kundinsikter
Vi använder dina personuppgifter för att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter. Detta för att vi ska kunna få en bättre förståelse och insikt i våra kunders beteenden och mönster, t.ex. köp- och beställningsmönster och därigenom göra det möjligt för oss att anpassa vårt erbjudande på kundnivå. Viss profilering av dina uppgifter kan ske för detta syfte, men vi genomför ingen profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

Kommunicera om oss och vår verksamhet
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kommunicera erbjudanden och marknadsföring i olika kanaler
Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden och marknadsföring till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster. Vi genomför dock inte någon profilering för s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.
Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka externa mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Genomföra säljmöten
Om du är kontaktperson för en befintlig eller potentiell kund använder vi dina personuppgifter i sam-band med att vi genomför säljmöten, både fysiska och digitala möten, t.ex. för att boka in säljmötet och följa upp genomförda säljmöten.

Hantera våra nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten
Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten.

Utveckla och förbättra verksamheten
Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna be-handling.

Dokumentera verksamheten
Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att han-tera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice
Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga, och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.

Genomföra enkätundersökningar
Vi hanterar dina personuppgifter om du deltar i en enkätundersökning som vi genomför, t.ex. i våra digitala kanaler eller i utskick, i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster.

Tillhandahålla våra tjänster
Om du har registrerat ett användarkonto för en tjänst eller app som tillhandahålls av oss och som hänvisar till denna policy hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den aktuella appen eller tjänsten till dig, t.ex. för att ge dig tillgång till appen eller tjänsten och för att hantera ditt användarkonto. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar när du registrera ditt användarkonto. I annat fall kan du inte använda appen eller tjänsten.

Kommunicera om våra tjänster
Om du använder våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till appen eller tjänsten, lämna driftinformation eller för att besvara frågor som du har om appen eller tjänsten.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser
För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster
Om du använder våra webbplatser, digitala kanaler eller tjänster eller appar som hänvisar till denna policy använder vi dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera hur våra digitala kanaler, appar eller tjänster används, t.ex. för att samla in och analysera besöks- och användarstatistik om hur du använder våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.

Inspelning av telefonsamtal och videomöten i utbildnings- och kvalitetssyfte
Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet eller videomötet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in eller ansluter till mötet och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal eller möte spelas in för detta syfte.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra appar, tjänster och IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter
För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?
När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika mottagare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Samarbetspartners
I samband med uppdragsutbildningar, event och andra aktiviteter delar vi personuppgifter med de samarbetspartners som vi arrangerar aktiviteten tillsammans med.

Sociala nätverksplattformar
Vi använder oss av olika sociala nätverksplattformar, t.ex. för att kommunicera erbjudanden eller för att lämna information om våra tjänster, och i samband med det delar vi viss information med dessa sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för in-samlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang, se vidare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter.

Externa personer
När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till den externa personen.

Tjänsteleverantörer
För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikations-tjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare
I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:
• hantera och bemöta rättsliga krav,
• uppfylla rättsliga skyldigheter,
• svara på en laglig förfrågan, och
• skydda och garantera säkerheten för vår personal.
Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.
Du har rätt att:
• Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
• Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
• Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
• Begära radering under vissa omständigheter, bland annat av ditt användarkonto, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
• Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregisteringslänk i utskicket.
• Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
• Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
• Flytta din data (dataportabilitet) under visas omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.
Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Var vi behandlar personuppgifter
Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.
För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler, och – om nödvändigt i ljuset av mottagarlandets lagstiftning – kompletterande skyddsåtgärder.
Om du vill veta vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

Uppdateringar till denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på [länk].

Har du några frågor?
Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss. För kontaktuppgifter till bolagen som omfattas av denna integritetspolicy, se tabellen nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i Sverige).

Kontaktuppgifter
Wisest AB, org.nr 559030-4530, Hörngatan 1, 573 42 Tranås, +46 140 77 01 00, info@wisest.se

 

DETALJERAD INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

NÄR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken laglig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling

Hantera beställningar

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Utbildningsuppgifter

• Betalnings- och köpuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att han-tera beställningar.

Uppfylla avtal. Om beställningen genomförs av enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning och för en tid om tio (10) år därefter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter i bokförings­material sparas i sju (7) räknat från utgången av det kalender­år då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bok­förings- och redovisningskrav i bokförings­lagen (1999:1078)).

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att han-tera vårt kund- eller leverantörsförhållamde.

Uppfylla avtal. Om beställningen har träffats med en enskild firma behandlar vi uppgifterna för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånaders­perioden.

Hantera kundregister

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera det gemensamma kundregistret.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

• Köp- och orderhistorik

• Kommunikationshistorik

• Aktivitetshistorik

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Genomföra analyser för att ta fram kundinsikter

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

• Användargenererade uppgifter

• Köp- och orderhistorik

• Användarbeteende

• Kommunikationshistorik

• Aktivitetshistorik

• Kundsegment- och profil

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Kommunicera om oss och vår verksamhet

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Bild- och ljudmaterial

• Kontaktuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om oss och vår verksamhet.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tills vidare.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Bild- och ljudmaterial

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om ett (1) år räknat från tid-punkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Kommunicera erbjudanden och marknadsföring i olika kanaler

Personuppgifter

• Användargenererade uppgifter

• Bild- och ljudmaterial

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Köp- och orderhistorik

• Användarbeteende

• Kundsegment och -profil

• Aktivitetshistorik

• Tekniska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera erbjudanden i olika kanaler om våra tjänster i olika kanaler. Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Om vi inte har något förhållande sparas uppgifterna för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från insamlingen av uppgifterna.

Genomföra säljmöten

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Bild- och ljuduppgifter

• Kontaktuppgifter

• Profiluppgifter

• Kommunikation

• Kommunikationshistorik

• Aktivitetshistorik

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra säljmöten.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte för att genomföra säljmötet och för en tid om 12 månader därefter för att följa upp genomförda säljmöten.

Hantera våra nyhetsbrev

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att han-tera våra nyhetsbrev.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte tills vidare och till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

• Köp- och orderhistorik

• Aktivitetshistorik

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Utveckla och förbättra verksamheten

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Köp- och orderhistorik

• Profiluppgifter

 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra verksamheten.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tills vidare eller till dess att de raderas.

Dokumentera verksamheten

Personuppgifter

• Bild- och ljudmaterial

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Kommunikation

• Kommunikationshistorik

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten.

Lagringstid

Personuppgifter sparas, som utgångspunkt, tills vidare för detta syfte.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att be-svara din fråga.

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om två (2) år räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras – som utgångspunkt – tills vidare.

Genomföra enkätundersökningar

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Kommunikation

• Profiluppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tills vidare eller till dess att statistiken raderas.

Tillhandahålla våra tjämster

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Profiluppgifter

• Tekniska uppgifter

Laglig grund

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för appen och tjänsten.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

Kommunicera om våra tjänster

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Profiluppgifter

• Tekniska uppgifter

Laglig grund

Uppfylla avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla gällande villkor för appen eller tjänsten.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt, varefter uppgifterna raderas.

Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser

Personuppgifter

• Tekniska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser i syfte att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte under ditt besök och för en tid om tolv (12) månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster

Personuppgifter

• Användargenererade uppgifter

• Aktivitetshistorik

• Tekniska uppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser, digitala kanaler, appar och tjänster.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för en tid om tre (3) månader för detta syfte. Statistik som inte innehåller några personuppgifter sparas tills vidare eller till dess att statistiken raderas.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

Personuppgifter

• Samtliga berörda kategorier av personuppgifter.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säker-ställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser, i våra appar, tjänster och IT-system.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Personuppgifter i loggar bevaras för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera felsökning och incidenter under en tid om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Personuppgifter

• Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att i det enskilda fallet hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att han-tera och bemöta rättsliga krav.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Personuppgifter

• Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla den rättsliga skyldigheten.

Laglig grund

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

När vi delar dina personuppgifter med olika mottagare

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Samarbetspartners

Genomföra event och andra aktiviteter

Personuppgifter

• Bild- och ljudmaterial

• Identitetsuppgifter

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Profiluppgifter

• Utbildningsuppgifter

Laglig grund för överföringen

Uppfylla avtal.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Kommunikation

• Profiluppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.

Sociala nätverksplattformar

Kommunicera och lämna erbjudande i olika kanaler

Personuppgifter

• Användargenererade uppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Profiluppgifter

• Användarbeteende

• Kundsegment och -profil

• Tekniska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler om våra tjänster i olika kanaler.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Kommunicera om våra tjänster

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Tekniska uppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om våra tjänster.

Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

Personuppgifter

• Identitetsuppgifter

• Bild- och ljudmaterial.

• Kommunikation

• Kontaktuppgifter

• Order- och beställningsuppgifter

• Profiluppgifter

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer.

Övriga mottagare

Hantera och bemöta rättsliga krav

Ändamål

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Laglig grund för överföringen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att han-tera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Ändamål

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Laglig grund för överföringen

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Svara på en laglig förfrågan

Ändamål

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Ändamål

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en laglig förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och för-frågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.

Skydda och garantera säkerheten för vår personal

Ändamål

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex. för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighet.

Ändamål

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.