Hur kan du skydda dig mot 99% av alla cyberattacker?.

Relaterat

Hur kan du skydda dig mot 99 % av alla cyberattacker?

Cybersäkerhet är avgörande för ditt företags framtid! Du bör satsa på en genomarbetad cybersäkerhetsstrategi för att öka kundlojaliteten och minska risken för driftstopp. Grundläggande säkerhetsåtgärder räcker fortfarande för att stoppa 99% av cyberattackerna.

Följ vår guide för att implementera nödvändiga åtgärder och skydda ditt företag mot potentiella hot.

Fem krav för god cybersäkerhetshygien

Aktivera multifaktorautentisering (MFA)

MFA är en metod för att verifiera användarens identitet genom att kräva två eller flera faktorer, tex inlogg via mobil, sms eller pinkod. MFA ökar säkerheten för dina konton och skyddar mot obehörig åtkomst.

Tillämpa Nolltillit (Zero trust)

Zero trust är en säkerhetsmetod där man inte litar på någon enhet eller användare, utan verifierar dem ständigt. Detta skyddar din data från potentiella hot som kan utnyttja nätverk eller identiteter.

Använd Extended Detection and Response (XDR) och Antimalware

Förstärk din cybersäkerhet med Extended Detection and Response (XDR) för proaktiv hotdetektering och Antimalware för effektiv motverkan av skadlig kod. En kraftfull kombination för en säkrare digital miljö.

Håll dig uppdaterad

Håll dig skyddad med regelbundna uppdateringar. Se till att alla enheter såväl kylskåp som datorer, är uppdaterade. Detta gäller inte bara nätverksenheter utan även applikationer.

Skydda data

Skydda din data genom multipla regelbundna backuper i isolerade nätverk. Genom regelbunden teståterläsning av din backup kan du känna en trygghet i att den fungerar och utgör ett robust skydd om den skulle behövas.

Vi på Wisest finns alltid till hands

Behöver du hjälp med cybersäkerhet? Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och expertrådgivning. Vi är här för att säkra din digitala värld och ge dig trygghet.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Anders Levin
0140 77 07 77
anders.levin@wisest.se