Utbildning är en av de viktigaste komponenterna i din organisations IT-säkerhetsarbete.

Relaterat

Utbildning är en av de viktigaste komponenterna i din organisations IT-säkerhetsarbete  

Rusta ditt team med kunskap som behövs för att stå emot dagens cyberattacker genom regelbunden övning och utbildning.  

Företag idag har blivit allt duktigare på att rent tekniskt skydda sin verksamhet mot IT-attacker. Detta gör att den mänskliga faktorn har seglat upp i topp för att bli ett av det mest effektiva sättet att angripa ett företag. Det är därför avgörande att utbilda och höja medvetenheten hos alla anställda om de aktuella cyberhoten. Genom att rusta medarbetarna med relevant träning stärks organisationen mot attacker, mer än genom enbart tekniska åtgärder. Medarbetarna utgör den största attackytan, och deras beteende är en central del i den totala säkerhetsbilden.  

För att skydda din organisation mot cyberattacker måste frågan vara central i ledningsgruppen och ansvaret för bland annat uppdaterade enheter och kunskap fördelas på företagets alla avdelningar och medarbetare. Det är viktigt alla medarbetare känner ansvar för sin egen, och företagets IT-säkerhet samt att de har fått rätt förutsättningar, kunskap och utbildning för att veta hur de ska agera. IT-säkerhet är inte en fråga för enbart IT-avdelningen, det är allas ansvar.  

Begreppet ”Security Awareness” omfattar den kunskap och medvetenhet som en organisation behöver för att skydda både fysiska och digitala tillgångar. Många organisationer har stoppat cyberattacker genom att aktivt jobba med security awareness hos sina medarbetare.  

Intelligent utbildningsplattform med korta, relevanta inlärningsmoment   
Med vår enkla utbildningsplattform online utbildar vi dig och dina kollegor om cyberhygien och de aktuella hoten just nu. Plattformen är framtagen av experter på områden med smart teknologi som gör att du får en inspirerande inlärningsupplevelse.   

Utbildningen innehåller moduler som täcker allt från ransomware till säker surfning. Deltagarna får som standard en e-postinbjudan till en mikroutbildning varje månad, men frekvensen kan såklart justeras på din organisations nivå. Varje utbildning tar i praktiken mindre än 5 minuter, och användare får en individuell utbildningsplan baserad på tidigare aktiviteter och respons på simulerade attacker. En kundunik anpassning sker automatiskt för varje verksamhet, vilket gör materialet relevant och trovärdigt för varje användare.  

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Anders Levin
0140 77 07 77
anders.levin@wisest.se