Skydda din verksamhet mot cyberattacker under sommaren.

Relaterat

Skydda din verksamhet mot cyberattacker under sommaren.

Nu är sommaren här och snart också en efterlängtad ledighet. Men cyberattackerna tar inte tyvärr inte semester, det är därför viktigt att ha bra rutiner kring IT-säkerhet. Se till att du och din verksamhet är rustade gör att stå emot de cyberkriminella under sommaren.

IT-säkerhet är alltid ett aktuellt ämne då cyberattackerna fortsätter att öka och angriparna ständigt hittar nya sätt att utföra attacker. Under semesterperioderna är det vanligt att både fokus och bemanningen går ner. Dessutom har vi med oss datorer och telefoner på semester som ofta kopplas upp mot flera olika nätverk som vi inte har helt koll på vilket kan göra det lättare för cyberkriminella att lyckas med ett angrepp.

Att medarbetarna är företagets största attackyta när det kommer till cyberangrepp har vi berört tidigare. Det är därför viktigt att utbilda alla i verksamheten kontinuerligt. Här handlar det bland annat om att få en grundläggande kunskap om de vanligaste attackerna, lära sig att vara vaksam och känna igen ett angreppsförsök samt hur man ska tänka med lösenord.

Konfigurera MFA
Det är också viktigt att samtliga i verksamheten har konfigurerat multifaktorsautentisering, även kallat MFA. Det innebär att utöver lösenord behövs något mer, som till exempel en säkerhetsnyckel, betrodd mobiltelefon eller ditt fingeravtryck, för att logga in. Att använda MFA gör att ett lösenord på vift inte räcker för att ta över ditt konto då angriparen inte har tillgång till de andra faktorerna.

Se till att alltid hålla relevanta säkerhetssystem uppdaterade, som till exempel brandväggar, slutpunktsskydd och operativsystem. Detta för att få så bra skydd som möjligt mot cyberhot och hålla cyberkriminella borta när du surfar på din semesterdestination. Men, planera inte in några större systemuppdateringar under sommaren.

Slutligen, är det en god idé att ha en bra och väletablerad kontakt med sitt IT-bolag. De kan hjälpa ditt företag att hålla sig uppdaterade med den senaste inom cyberhygien, att rätt typ av säkerhetssystem är installerade och de har bra kunskap vad som behöver göras vid en eventuell attack.

Checklista IT-säkerhet inför sommaren:

– Utbilda medarbetarna i cybersäkerhet, kontinuerligt men med extra fokus inför sommaren.

– Hjälp medarbetarna att säkra sina konton med MFA på alla enheter och tjänster som är kopplade till arbetet

– Se till att hålla alla relevanta säkerhetssystem uppdaterade, så som operativsystem, slutpunktsskydd och brandväggar

– Planera inte att genomföra några större systemförändringar