Poängsystem för säkerheten på din 365-miljö.

Att skydda sig själv, sina kunder och samarbetspartners från IT-angrepp har aldrig varit viktigare. Men det är en komplex uppgift som ofta kräver flera proaktiva åtgärder.

Relaterat

Poängsystem för säkerheten på din 365-miljö

Att skydda sig själv, sina kunder och samarbetspartners från IT-angrepp har aldrig varit viktigare. Men det är en komplex uppgift som ofta kräver flera proaktiva åtgärder. Eftersom IT-säkerhet inte är en punktinsats behövs det regelbundet, aktivt arbete. Det finns såklart många olika tillvägagångssätt att skydda sin IT-miljö och det räcker inte med bara ett sätt.

Med Microsoft Secure Score får du hjälp att hålla koll på säkerheten för din Microsoft 365-miljö. Med hjälp av detta verktyg gör Microsoft en daglig genomgång av din 365-miljö och kommer med förslag på konkreta åtgärder som kan implementeras för att höja din säkerhetsnivå.

Microsoft Secure Score är alltså en sammanställning av säkerhetsläget för din Microsoft 365-miljlö baserat på systemkonfigurationer, användarbeteende och andra säkerhetsrelaterade mätningar. Det är inte ett mått på hur sannolikt ditt system eller din data kommer bli attackerad, snarare visar den i vilken utsträckning du arbetar med att hålla din miljö uppdaterad och säker.

Hur fungerar Microsoft Secure Score?
Microsoft Secure Score kan lätt förklaras som ett poängsystem, där antal poäng skvallrar om hur IT-säkerhet på ditt bolag mår. Ju högre poäng du har desto säkrare är din miljö. Verktyget hjälper dessutom till med att föreslå vilka förbättrande åtgärder du bör genomföra för att öka säkerheten, och då också dina poäng.
Vissa rekommenderade åtgärder ger poäng först när de är helt genomförda medan andra ger poäng när de är klara för en del av enheterna eller användarna i organisationen.

Secure Score hjälper dig med:

  • Att ha koll på det aktuella säkerhetsläget för din Microsoft 365-miljö
  • Konkreta förslag på åtgärder som kan genomföras för öka säkerheten
  • Jämförelse mot andra företag i din bransch och storlek

Vi vägleder dig bland statistiken
För att ha koll på din Secure Score får du tillgång till en portal där du bland annat kan följa visualiseringar av mätvärden och trender, integrerad med andra Microsoft-produkter samt jämförelse med liknande organisationer.
Det många olika siffror och grafer och kan kännas som en djungel av information med många olika parametrar att ha koll på. Vi hjälper många kunder med att regelbundet arbeta med deras Microsoft Secure Score, implementera åtgärder och följa upp tidigare insatser. Genom vår breda erfarenhet vet vi vilka åtgärder som riskerar att påverka dig som kund, och kan hjälpa dig att prioritera rätt.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Anders Levin
0140 77 07 77
anders.levin@wisest.se