Öka din cybersäkerhet.

Den 1 mars gick CERT-SE ut med uppmaningen till alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske (phising) och DDoS.

Relaterat

Uppmanar alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring IT-attacker

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den 1 mars gick CERT-SE ut med uppmaningen till alla organisationer att skärpa uppmärksamheten kring nätfiske (phising) och DDoS.

Vill höja medvetenheten kring cyberattacker

CERT-SE har i och med det säkerhetspolitiska läget beslutat om att sänka ribban och ber nu om bidrag till en mer heltäckande kartläggning av vad som händer på internet i Sverige. CERT-SE vill höja medvetenheten om phishing och DDoS-attacker och, om möjligt, att dessa rapporteras till CERT-SE.
Rapporterna ger CERT-SE bättre underlag för rekommendationer, särskilt om det skulle inträffa en större incident där svenska verksamheter påverkas. Dessutom kan informationen användas till att upptäcka och kontakta organisationer som inte är medvetna om att de potentiellt är utsatta.

Läs mer här om vart du ska vända dig och hur du ska agera om du misstänker att du eller nå-gon i ditt företag blir utsatta för en attack eller mottar ett phishing-mejl.

https://www.cert.se/2022/02/cert-se-uppmanar-organisationer-att-skarpa-uppmarksamheten

Phising, nätfiske

En nätfiskeattack sker ofta genom e-postmeddelande eller meddelande på sociala medier. Du får ett meddelande som ser ut att komma från betrodda avsändare, men egentligen är det en bedragare som ber dig dela med dig av exempelvis kreditkortsnummer eller ber dig göra en banköverföring.

DDoS, Distributed Denial of Service

Distributed Denial of Service är en typ av överlast¬ningsattacker som överbelastar systemets resurser, till exempel att ditt nätverk eller server dränks med nätverkstrafik. Det gör att det då inte går att använda nätverket till de ursprungliga behoven.

p

Att rusta bolaget mot en IT-attack är hela verksamhetens ansvar

Vi på Wisest arbetar aktivt och proaktivt med våra kunders IT-säkerhet. Det är viktigt att ämnet lyfts i organisationen, i stället för att undvika det på grund av bristande kunskap, budget eller upplevd tidsbrist. Vi rekommenderar varje företag att tillsätta resurser för att arbeta med IT-sä­kerheten, kartlägga sina system och se över riskerna samt arbeta, med detta kontinuerligt. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp att se över IT-säkerheten i ditt företag.

Läs mer från CERT-SE: Vikten av cyberhygienen i verksamheten

Öka din trygghet

Vi har en bred och djup spetskompetens inom IT- och informationssäkerhet. Vi står redo att vägleda dig och ditt företag till en ökad trygghet i den digitala och uppkopplade verksamheten.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Jens Schelin
0140 77 07 71
jens.schelin@wisest.se