Nya avtalsvillkor för Microsoft 365.

Microsoft förändrar avtalsvillkoren för Microsoft 365. Förändringen innebär en prishöjning på samtliga Microsoft 365-licenser.

Relaterat

Microsoft ändrar avtalsvillkoren för Microsoft 365

Microsoft förändrar avtalsvillkoren för Microsoft 365. Förändringen innebär en prishöjning på samtliga Microsoft 365-licenser.

Vill man undvika prisjusteringen och behålla det priset man har idag rekommenderar vi att man tecknar sina nuvarande licenser på minst 12 månader. Därför rekommenderar vi även att man ser över sina nuvarande Microsoft 365-licenser.

Wisest kommer utföra löpande arbete för att uppdatera berörda kunders licenser, som vill behålla det nuvarande priset.

Väljer man att inte binda sig och man fortsatt vill ha full flexibilitet över licenserna som idag, dvs. möjligheten att lägga till nya användare, ta bort användare och ändra licensform kommer en prishöjning ske per automatik.

Vi kommer kontakta samtliga berörda kunder gällande detta.

Läs mer på Microsoft för mer information.