Film & rörligt

Tranås Cementvarufabrik.

Vi fick i uppdrag att ta fram presentationsfilmer åt Tranås Cementvarufabrik inför en digital mässa. Det utmynnade i tre olika filmer som visade upp bredden på företagets tillverkning samt hur en installation av ett minireningsverk hos kund kan gå till. Här presenterar företaget hur tillverkningen av stora avloppsbrunnar går till.