Prishöjning från Microsoft.

Microsoft har meddelat att de kommer justera sina priser globalt två gånger per år. För oss i Sverige innebär det en höjning med 15% som sker den 1 april 2023.

Relaterat

Prishöjning från Microsoft

Microsoft har meddelat att de kommer justera sina priser globalt två gånger per år. Detta för att samordna lokala valutor i förhållande till USD.För oss i Sverige innebär det en höjning med 15% som sker den 1 april 2023.Prisjusteringen gäller för alla Microsoft Cloud-produkter i nya prenumerationer eller avtal efter den 1 april.

Prishöjning påverkar inte:

  • Avtal som är låsta under prenumerationen. Årliga prenumerationer påverkas först vid förnyelse av prenumeration, med start 1 april
  • Azure Plan, priserna är redan USD idag och uppdateras till lokal valuta varje månad
  • Redan existerande Azure reserved Instance. Nya köp efter den 1 april kommer ske på justerad prislista
  • On – Premise produkter som till exempel Windows server (INK SPLA)

Hur påverkar detta dig och dina licenser?
Vi hjälper dig med vad du bör tänka på inför prishöjningen.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Jens Schelin
0140 77 07 71
jens.schelin@wisest.se