Därför är det viktigt med en tillgänglig webbplats.

Relaterat

Därför är det viktigt med en tillgänglig webbplats

Visst vill du att alla ska kunna ta del av informationen på din hemsida? Då kan det vara bra att se över så att den är tillgänglighetsanpassad. Det kan handla om allt från att välja färger som gör texten lätt att läsa, att språket är anpassat för målgruppen eller valet av bilder.

Användarperspektiv i fokus

Samhället blir alltmer digitaliserat och användandet av digitala tjänster ökar ständigt. Därför är det viktigt att fokusera på inkludering och tillgänglighet när nya webbplatser och e-tjänster tas fram, så att de kan användas av alla. Då ökar möjligheterna till ett samhälle där alla kan vara delaktiga.

För personer med funktionsnedsättning kan god tillgänglighet vara helt avgörande för att ta del av information eller använda en digital tjänst. Dessutom är tillgängliga webbplatser, appar och digitala tjänster ofta bättre för alla målgrupper då de vanligtvis är både enklare att använda och snabbare.

Lagkrav för offentliga aktörer breddas

Sedan den 23 september 2020 ska myndigheter och offentliga aktörer följa de lagkraven för ökad digital tillgänglighet. Med offentliga aktörer menas statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

För att uppfylla kraven i Webbdirektivet krävs bland annat att:

  • Webbplatsen ska uppfylla riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA
  • Användarna ska erbjudas möjlighet att påpeka brister, samt begära ut information i ett format som är tillgängligt för dem
  • Det ska regelbundet publiceras en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen

Nu har tillgänglighetsdirektivet för privat sektor klubbats i riksdagen vilket betyder att från och med juni 2025 behöver fler organisationer och verksamheter erbjuda tillgängliga digitala tjänster. Det är framförallt konsumenttjänster och produkter som bland annat datorer, bankomater, digital kommunikation och medietjänster som omfattas.

Vad betyder WCAG?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är riktlinjer för tillgänglighetsanpassning av webbplatser. Riktlinjerna har tagits fram av W3C och gör det enkelt att förstå vilka åtgärder som krävs för att göra din webbplats eller app tillgänglig.

Ta reda på hur tillgänglighetsanpassad din webbplats är

För att lyckas med tillgängligheten på din webbplats eller digitala tjänst är det bra att:

  • Börja med att ta reda på hur din sajt ligger till idag genom att göra en tillgänglighetsanalys
  • Uppdatera design för att möta analysen och uppfylla kraven enligt WCAG
  • Underhålla design och se över tillgängligheten regelbundet

 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med tillgängliga webbplatser och hjälper gärna till att analysera och titta på din sajt samt ge förslag på förbättringar. Tveka inte att kontakta oss så lägger vi upp arbetet efter dina önskemål och ambitioner.

Har du en fråga?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Linus Andersson
0737 89 41 51
linus.andersson@wisest.se