Wise Struktur

Wise Analyse – Analys av IT-miljö för rätt IT-tjänster

Vi på Wisest arbetar för att förebygga och lösa problem i tid innan skadan redan är skedd. Allt börjar med en IT-analys, eller som det även kallas för IT-inventering, där vi kartlägger din verksamhets nuvarande IT-miljö i sin helhet. Därefter går vi igenom med dig vad som skulle kunna förbättras för att erbjuda dig rätt IT-tjänster.

Det blir allt viktigare för varje dag att få kontroll på sin IT-miljö och med rätt IT-tjänster kan du enkelt undvika problem, optimera kostnader, funktioner och säkerhet.

It-tjänster Wisest Wise inventering IT-miljö

Wise Struktur

It-tjänster Wisest Wise inventering IT-miljö

Wise Analyse – Analys av IT-miljö för rätt IT-tjänster

Vi på Wisest arbetar för att förebygga och lösa problem i tid innan skadan redan är skedd. Allt börjar med en IT-analys, eller som det även kallas för IT-inventering, där vi kartlägger din verksamhets nuvarande IT-miljö i sin helhet. Därefter går vi igenom med dig vad som skulle kunna förbättras för att erbjuda dig rätt IT-tjänster.

Det blir allt viktigare för varje dag att få kontroll på sin IT-miljö och med rätt IT-tjänster kan du enkelt undvika problem, optimera kostnader, funktioner och säkerhet.

IT-tjänster Wise Protection anti virus

Wise Protection – Skydda dig mot obehöriga

Att bli utsatt för virus kan både bli skadligt och kostsamt för dig och din verksamhet. Vi erbjuder en rad olika säkerhetslösningar för att säkra din IT-miljö, så att den skiljer den bra trafiken från den dåliga, det pålitliga från det opålitliga och även blockerar det obehöriga.

Vi hjälper dig med installation, övervakning och ser till att du alltid har det senaste skyddet.

Wise Deploy – Spara värdefull tid

Istället för att du ska lägga flera timmar på en dator, kan du nu låta oss sköta installationen av en eller flera datorer. Datorerna blir redo att köras igång direkt vid leverans. Vid installationen ser vi till att du har de senaste uppdateringarna av Windows och även de senaste uppdateringarna av de program du önskar att använda. Detta möjliggörs genom att Wise Deploy kan skräddarsys specifikt för dig som kund.

Wisest Deploy säkrar upp att du har det senaste vid leverans men framförallt sparar det tid för dig, så du kan fokusera på annat.

IT-tjänster Wisest Wise Deploy
IT-tjänster Wisest Wise Deploy

Wise Deploy – Spara värdefull tid

Istället för att du ska lägga flera timmar på en dator, kan du nu låta oss sköta installationen av en eller flera datorer. Datorerna blir redo att köras igång direkt vid leverans. Vid installationen ser vi till att du har de senaste uppdateringarna av Windows och även de senaste uppdateringarna av de program du önskar att använda. Detta möjliggörs genom att Wise Deploy kan skräddarsys specifikt för dig som kund.

Wisest Deploy säkrar upp att du har det senaste vid leverans men framförallt sparar det tid för dig, så du kan fokusera på annat.

IT-tjänster Office 365 Wisest

Wise Office 365 & Sharepoint – Arbeta smartare

Office 365 är en flexibel molntjänst med applikationer från Microsoft för både stora och små företag. Med Office 365 får ditt företag en professionell företagsmail, men också de senaste versionerna av Office-programmen Word, Excel och Powerpoint.

Miljön kombinerar molntjänster med lokalt körda applikationer vilket möjliggör användningen med andra enheter men också samarbete av dokument. Använd mobilapparna för att hantera din e-post, se vart ditt nästa möte är någonstans, redigera dokument eller delta i möten oavsett var du befinner dig.

Wise Support – För bästa service

Vår supportagent är ett fjärrstyrningsverktyg för alla maskiner, från server till personlig dator. Detta ger våra tekniker möjligheten att hjälpa dig på distans för att du ska få den bästa och snabbaste supporten.

Verktyget analyserar och håller även koll på din IT-miljö. Med verktyget får du även en överblick när system behöver uppdateras eller om enheter är gamla och behöver ersättas.

Du hittar vår supportagent här.

IT-tjänster Support Wisest
IT-tjänster Support Wisest

Wise Support – För bästa service

Vår supportagent är ett fjärrstyrningsverktyg för alla maskiner, från server till personlig dator. Detta ger våra tekniker möjligheten att hjälpa dig på distans för att du ska få den bästa och snabbaste supporten.

Verktyget analyserar och håller även koll på din IT-miljö. Med verktyget får du även en överblick när system behöver uppdateras eller om enheter är gamla och behöver ersättas.

Du hittar vår supportagent här.