Windows 7 sjunger på sista versen

När Microsoft lanserade Windows 7 i slutet på 2009 meddelade de att användare skulle få produktsupport i 10 år. Denna 10-årsperiod närmar sig sitt slut och de har nu meddelat att de inte kommer tillhandahålla support och uppdateringar som skyddar din dator efter 14 januari 2020. Istället vill de satsa på nya tekniker för att fortsätta skapa nya upplevelser för användare.

Vad innebär upphörandet?

Upphörandet av support för Windows 7 innebär att viktiga säkerhetsuppdateringar som skyddar din dator inte längre kommer tillhandahållas för dig som användare. Som användare kan du fortsätta använda Windows 7 men den blir mer sårbar för säkerhetsrisker och virus.

Vad rekommenderar vi?

Vi förhåller oss alltid till rekommendationer från Microsoft och deras rekommendationer till Windows 7-användare är att uppgradera till en ny dator med Windows 10. Microsoft rekommenderar inte att installera Windows 10 på en gammal enhet eftersom vissa Windows 7-enheter inte är kompatibla med Windows 10.

Spara tid – Låt oss installera de nya datorerna

Att installera ett företags datorer tar både lång tid och kan vara en plåga, framförallt om du har flertalet datorer. När Microsoft nu slutar tillhandhålla uppdateringar för Windows 7 kommer företag behöva byta ut ett flertal datorer. Med Wise Deploy kan vi nu erbjuda installation av datorer, så att de är redo att köras igång när vi levererar den. Wise Deploy säkerställer att du har de senaste uppdateringarna av Windows och de senaste uppdateringarna av de program du önskar att använda.

Läs mer om om Windows 7 upphörande

Läs mer om Wise Deploy

Wisest deploy