Våra tjänster

I boxarna nedan hittar ni de tjänster vi erbjuder.

IT-tjänster Wisest

IT-tjänster

IT-tjänster och IT-lösningar till din verksamhet

IT-tjänster IT-inventering Wisest

IT-inventering

Inventera din IT och effektivisera din verksamhet

IT-tjänster Mobil arbetsorderhantering mobigo Wisest

Mobigo

Mobil arbetsorderhantering och tidsrapportering

IT-tjänster Design & kommunikation Wisest

Design & kommunikation

Design och Microsoft Sharepoint

Telefoni & växel

Smidigare hantering av ditt företags telefoni

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial för det stora och det lilla kontoret

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, krav och målsättningar gällande er IT, detta för att få en överblick över er IT-infrastruktur.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.