Wisest IT-tjänster mobil arbetsorderhantering mobigo

Telefoni & växel

Telefoni & växel

Ett missat samtal kan vara en förlorad kund. Vi på Wisest erbjuder en rad olika lösningar för telefoni och växel för att du enkelt och smidigt ska kunna hantera ditt företags telefoni. Se till att inte missa det där viktiga samtalet.

Telefoni och växel underlättar arbetet oavsett om du har en enskild mindre firma eller om du arbetar på ett större företag. Nu kan du nås direkt på ett fastnummer som är kopplat till företaget på mobilen. På så sätt blir det lite proffsigare.

Fördelen med våra lösningar är att du kan styra och reglera hur samtalen ska tas emot. Med regler som vi hjälper till att sätta upp kan du anpassa telefoniflödet precis efter dina önskemål. Exempel på detta kan vara att du kopplar vidare samtalet till kollegan som är mer lämpad att svara kundens fråga eller att ni skapar upp större svarsgrupper på samma telefonnummer.

Kontakta oss för att få hjälp med vilken telefoni- och växellösning som passar er bäst.

Partners

För att ge dig den bästa lösningen med telefoni och växel arbetar vi med flera partners. Med partners som 3, Telia och vår senaste Soluno, som är helt operatörsoberoende, är vi övertygade om att vi kommer kunna hjälpa dig med den telefoni och växel som passar dig och ditt företag.

Softphone

Nu kan du göra din telefoni lite smidigare med Softphone. Softphone låter dig hantera dina samtal, ringa, ta emot samtal och koppla samtal, via en dator eller en annan smart enhet. Samtala sedan med kunden med ett headset kopplat till enheten.

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, förväntningar, krav och målsättningar gällande för att få en överblick över er IT-infrastrukturen.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.