Wisest IT-tjänster mobil arbetsorderhantering mobigo Wisest IT-tjänster mobil arbetsorderhantering mobigo

Mobigo

Mobil arbetsorderhantering

Börja använda Mobigo du också! Mobigo är ett komplett mobilt system för arbetsorderhantering och tidrapportering. Det moderna verksamhetssystemet gör installations- och serviceföretag effektiva samtidigt som kunderna får en oslagbar kundservice.

Med Mobigo får du snabbt en överblick över pågående, kommande och avslutade arbeten. Dessutom kan du till exempel enkelt se materialåtgång, restider, arbetstimmar och faktureringsunderlag.

Alla pratar idag om att minska pappershantering. Mobigo erbjuder just detta. Minska pappershanteringen och den administrativa bördan. Systemet erbjuder det ni behöver för att spara tid och pengar samtidigt som den skapar förutsättningar för att ni ska få nöjdare kunder och personal.

Kontakta oss för mer information om Mobigo eller besök deras hemsida.

Spara tid och pengar

Minimera pappershantering, dubbelarbete och långa ledtider.

Koppla ert affärssystem

Mobigo har kopplingar till de vanligaste fakturerings- och lönesystemen.

Mobila klienter

Mobigo har stöd för de flesta mobila enheterna.

Anpassningar

Konfigurera Mobigo helt och hållet efter era behov och önskemål.

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, förväntningar, krav och målsättningar gällande för att få en överblick över er IT-infrastrukturen.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.