Wisest IT-tjänster Wisest IT-tjänster

Rätt IT-tjänster

Varför välja rätt IT-tjänster?

IT har idag blivit en affärskritiskt komponent för både stora och små verksamheter. På grund av föråldrad utrustning förhindras organisationer från att göra ett bra och effektivt arbete men också från att växa. Det är här Wisest kommer in. Vi hjälper er hitta rätt IT-lösningar och tillämpa den teknik ni behöver för att kunna effektivisera ert arbete för era kunder men framför allt för att ni ska kunna utveckla er organisation.

Idag har vi högre krav och vi förväntar oss att allting bara ska fungera felfritt. Med enkla steg kan man förenkla vardagen i er organisation. Se till att undvika trötta datorer och medarbetare, ligg steget före driftstoppet, som dessutom kan bli en kostsam historia för er verksamhet, och få sinnesro i er vardag.

Med små enkla medel kan ni alltså spara både tid, pengar och kanske även lite frustration.

Välj rätt IT-tjänster

Vi på Wisest arbetar för att förebygga och lösa problemen kring IT i tid, även om vi också hjälper er lösa problem när skadan redan är skedd. IT-lösningar från oss kan levereras i både form av hårdvara men också i mänsklig resurs. Vi kan leda era projekt, vara er inhyrda IT-chef eller hela er IT-avdelning. Wisest finns för er helt baserat på era krav, önskemål och behov.

Vi analyserar vilka behov er organisation har idag och för framtiden gällande IT. Därefter rekommenderar vi utefter önskemål och krav vilken IT-lösning som är bäst för er. Med vår kompetens och erfarenhet vet vi när det är dags att skaffa en egen server eller att fullt ut satsa på molnlösningar som till exempel Office365 och Microsoft Azure.

Upplev lösningarna med oss du också! Med oss blir IT enkelt.

 • IT-support

 • Server och serveruppdatering

 • Konsultation och rådgivning

 • Hosting

 • Nätverkskommunikation

 • Drifttjänster

 • Telefoni

 • Backup

 • Licenser

 • IT-infrastruktur

 • Office 365

 • Affärssystem

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, förväntningar, krav och målsättningar gällande för att få en överblick över er IT-infrastrukturen.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.