Wisest IT-tjänster IT-inventering Wisest IT-tjänster IT-inventering

Gör en IT-inventering

IT-inventering

Med en IT-inventering kartlägger vi din verksamhetens nuvarande IT-miljö i sin helhet. Där efter gör vi en analys och slutligen går vi igenom vad som skulle kunna förbättras. Med små enkla medel kan ni optimera era kostnader, funktioner och säkerhet.

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och det blir allt viktigare för varje dag att få kontroll på sin IT-miljö. På grund av föråldrad utrustning förhindras organisationer från att göra ett bra och effektivt arbete men också från att växa. Med små enkla medel kan ni spara både tid och pengar.

Boka en träff med oss för en IT-inventering och få kontroll på er IT-miljö.

Inventering

Vi inventerar er IT-miljö i sin helhet. Det gäller allt från utrustning, funktioner, kostnader och säkerhet.

Analysering

Vi analyserar de resultat som uppkommit under inventeringen. Därefter återkopplar vi till er med synpunkter på förbättringar gällande er IT-miljö.

Diskussion

Tillsammans går vi igenom slutresultatet av inventeringen och analysen. Slutligen diskuterar vi igenom de synpunkter på förbättringar vi har och arbetar tillsammans fram det som passar er baserat på era önskemål och krav.

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, förväntningar, krav och målsättningar gällande för att få en överblick över er IT-infrastrukturen.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.