Garanti.

Samtliga garantier gäller enligt respektive tillverkares villkor.

Har garantitiden gått ut?

Produkten kan skickas in för en utbytesenhet eller en reparationsavgift.
Observera att en felsökningsavgift tillkommer på 820 kr om garantitiden gått ut.

Yttre åverkan på enhet

Produkten kan skickas in för en utbytesenhet eller en reparationsavgift.
Observera att en hanteringsavgift tillkommer på 820kr.

Mjukvara eller hårdvara

Alla leverantörer har garanti på hårdvaran. Däremot ingår inte mjukvarurelaterade fel i garantin hos någon av våra leverantörer. Exempelvis blåskärm.