Wisest IT tjänster vi tar ansvar

Vi tar ansvar

Att ta ansvar för vår personal, kunder och samhälle är en naturlig del av vår verksamhet. Vår hållbarhetsutveckling grundar sig i en bedömning om hur vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Alla våra medarbetare har ett ansvar gentemot våra kunder, samhälle och vårt hållbarhetsarbete.

Vi har valt att jobba utefter tre grundpelare för vårt arbete. Vi är medvetna om att det finns mycket att göra inom området. Målet är att hela tiden utvecklas inom det.

Medarbetaransvar

På Wisest tror vi att allting börjar inifrån. Idag är vi 16 medarbetare som jobbar med att hjälpa våra kunder få en enklare vardag.

För oss är det viktigt att skapa en arbetsplats där våra medarbetare mår bra, vill stanna och utvecklas. Därför lägger vi stor vikt vid att lyssna våra medarbetare. Årligen utför vi enskilda medarbetarsamtal och månadsvis månadsmöten för hela gruppen där man har möjlighet att lyfta oklara frågor.

Exempelvis får vår personal friskvårdsbidrag, frukost och frukt samt gemensamt besluta om gemensamma aktiviteter som görs under året. Detta är bara några punkter vår personal erbjuds för att skapa ett gott arbetsklimat, som vi tror gör oss till en attraktiv arbetsgivare.

Wisest IT tjänster vi tar ansvar medarbetare
Wisest IT tjänster vi tar partner kunder

Partneransvar

Vi strävar hela tiden att arbeta efter våra tre ledord – lyhördhet, öppenhet och kompetens. Genom dessa vill vi bygga långsiktiga relationer med våra kunder för att skapa ett starkt partnerskap.

Med en hög tillgänglighet, leveranssäkerhet och stark kundservice visar vi att vi bryr oss om våra kunder. Vår bransch är en komplex bransch och för att alltid kunna hjälpa våra kunder har vi rustat oss med stark personal inom flera olika områden. Redan från start erbjöd vi våra kunder utkörning av varor och idag har vi en ansvarig person för just detta. Leveranserna sker i en av våra elbilar.

Under 2019 upprättade vi vår kundsupport på riktigt och idag har vi dedikerade medarbetare tillgängliga för att ta emot våra kunders samtal. Detta gjordes för att säkerställa bästa möjliga service för våra kunder men också för att vi ska veta att våra kunder behandlas på bästa möjliga sätt. Vår kundsupport är tillgänglig varje dag under kontorets öppettider, och våra kunder har möjlighet att nå oss via telefon, mail eller i vår egen kundportal.