Design kommunikation Wisest IT-tjänster design & kommunikation

Design & kommunikation

Varför kommunicera rätt?

Det första intrycket kan vara avgörande i er framgång. Ert varumärke är det viktigaste verktyget ni har. Därför är det viktigt att kommunicera det med rätt design och vårda det väl.

Önskar ni att väcka känslor genom ord och bild? Önskar ni också att någon stannar till och beundrar ert företags nya logotype? Vi tror på att första intrycket kan vara starten på en långsiktig relation, inte enbart externt utan också internt i er organisation.

Visuell kommunikation handlar om samspelet mellan ord, bild och design. I kommunikationen byggs era värden och löften in och vad företaget står för och därför är det viktigt att vårda det väl.

Glöm inte bort att det första intrycket kan vara avgörande i er framgång!

Kommunicera rätt!

Vi på Wisest hjälper er att paketera er kommunikation till en helhet med en enhetlig profil. En enhetlig profil består bland annat av logotype, typsnitt, färg, form och budskap. Vidare kommer den enhetliga profilen skapa en igenkänningsfaktor för framtiden som stärker ert varumärke både externt men också internt.

Idag är den interna kommunikationen minst lika viktig. Vi lever i en värld som ständigt digitaliseras och design förändras. Ingen vill komma till jobbet och mötas av ett tidigt 2000-tal. Integrera er nya enhetliga profil med exempelvis Microsoft Sharepoint och ta er interna kommunikation till nästa nivå.

Med våra tjänster inom design & kommunikation kommer ni kunna kommunicera ert varumärke enklare varje gång ni vill kommunicera något. Vare sig det gäller till exempel er nästa annons i lokaltidningen, den gula pennan ni lämnar på kundens skrivbord eller mailar kollegan i det andra rummet.

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, förväntningar, krav och målsättningar gällande för att få en överblick över er IT-infrastrukturen.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.