Våra tjänster

I boxarna nedan hittar du de tjänster vi erbjuder.

Utöver våra tjänster erbjuder vi även kontorsmaterial i vår webbshop. Där hittar du allt du behöver till ditt kontor till bra priser och snabba leveranser. Kontakta oss för att få ett eget inlogg till vår webbshop så att du på egen hand kan beställa det du behöver.

IT-tjänster

IT-tjänster och IT-lösningar till din verksamhet

IT-inventering

Inventera din IT och effektivisera din verksamhet

Mobigo

Mobil arbetsorderhantering och tidsrapportering

Design & kommunikation

Design och Microsoft Sharepoint

Telefoni & växel

Smidigare hantering av ditt företags telefoni

Så arbetar vi

Kundbrief/förstudie

Tillsammans med er går vi igenom nuläget, krav och målsättningar gällande er IT, detta för att få en överblick över er IT-infrastruktur.

Analys

Vi på Wisest genomför en analys för att kunna återkomma med förbättringsåtgärder.

Lösning

Vi sammanställer det som uppkom under kundbrief/förstudie och analysen. Därefter återkopplar vi med en genomtänkt projektplan och offert efter dina krav och önskemål.

Projektledning

En projektledare tillsätts som ansvarar för projektet och blir er kontaktperson. Projektledaren arbetar med projektplanen och involverar ytterligare kollegor för ett smidigt genomförande. Dessutom håller projektledaren er uppdaterade steg för steg.

Arbetsfas

Berörda parter håller sig till projektplanen och ser till att överenskommen slutleverans hålls.

Leverans

Slutligen den punkt vi alla strävar efter. Vi levererar projektet och projektledaren gör en uppföljning efter projektets slutförande.