Inventering

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och det blir allt viktigare att få koll på din IT Struktur.
Både vad gäller kostnader, funktioner och säkerhet.

Boka därför en träff med oss så hjälper vi dig få kontroll över din IT miljö med hjälp av dessa tre steg:

Inventering

Vi inventerar din IT miljö i sin helhet, detta steg kommer ligga till grund till nästkommande steg

Analysering

Vi analyserar sammanställer och kommer med synpunkter på förbättringar.

Diskussion

Vi sätter oss ner tillsammans med dig och går tillsammans genom slutresultatet och kommer med konstruktiva förslag på förbättringar.

Områden

 • Licensöverblick

 • Nätverk

 • Säkerhet

 • Klient

 • Server

 • Print

 • Backup

Kontakt

Vem ska jag kontakta?

Är du intresserad av att inventera din IT eller har frågor gällande det? Kontakta Tobias eller Jan-Erik!

Tobias Petersson

IT-Konsult
+46 140 770 103
Mail

Inventering

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och det blir allt viktigare att få koll på din IT Struktur.
Både vad gäller kostnader, funktioner och säkerhet.

Boka därför en träff med oss så hjälper vi dig få kontroll över din IT miljö med hjälp av dessa tre steg:

Inventering

Vi inventerar din IT miljö i sin helhet, detta steg kommer ligga till grund till nästkommande steg

Analysering

Vi analyserar sammanställer och kommer med synpunkter på förbättringar.

Diskussion

Vi sätter oss ner tillsammans med dig och går tillsammans genom slutresultatet och kommer med konstruktiva förslag på förbättringar.

Områden

 • Licensöverblick

 • Nätverk

 • Säkerhet

 • Klient

 • Server

 • Print

 • Backup

Kontakt

Vem ska jag kontakta?

Är du intresserad av att inventera din IT eller har frågor gällande det? Kontakta Tobias eller Jan-Erik!

Tobias Petersson

IT-Konsult
+46 140 770 103
Mail